SUMPITAN

 

Sumpitan dibuat dari bambu kecil yang berdiamter lubang pembuluhnya hanya sekitar ½ cm panjang satu ruas bambu sekitar 2,5 cm atau 30 cm. pelurunya butir-butir kacang hijau atau kacang kedelai.

Cara memainkannya, “peluru” ditepatkan dipangkal sumpitan, lalu diembuskan kuat-kuat atau ditiup kuat-kuat sehingga peluru tersebut terpental keluar, kecepatannya tergantung dari kekuatan hembusan udara yang ditiupkan. Sumpitan biasanya digunakan untuk “menembak” cecak yang berkeliaran di dinding atau diloteng rumah, atau binatang kecil apa saja. Juga biasa digunakan untuk main perang-perangan.