POTONG KUKU DI WAKTU MAGHRIB, PANTANGAN

Potong kuku di waktu Maghrib merupakan salah satu pantangan dalam masyarakat Betawi. Jika seseorang memotong kuku pada saat waktu Maghrib, dikhawatirkan jarinya ikut terpotong atau kuku setan akan ikut terpotong. Sebenarnya maksud dan tujuan larangan ini adalah agar waktu Shalat Maghrib yang singkat dapat dipergunakan segera, tidak ditunda-tunda.