Penyu

PENYU

Chelonia mydas atau penyu hijau dan Eretmochelys imbricataatau penyu sisik merupakan dua jenis penyu yang terdapat di perairan Jakarta. Di lautan Jakarta, Penyu hijau lebih banyak atau sering dijumpai dibandingkan dengan penyu sisik. Penyu hijau adalah pemakan tumbuhan dan hewan kecil. Hewan ini sering dijumpai di padang lamun untuk mencari makan. Terdapat beberapa pulau di Jakarta yang menjadi tempat bertelur kedua penyu di atas yakni Pulau Peteloran dan Pulau Kotok.