Muhammad Kasim

Penulis novel dan cerpen zaman Balai Pustaka. Lahir di Muara Sipongi, Sumatera Utara, 1886. Antara lain bersama Suman Hs., M. Kasim termasuk pelopor penulisan cerita pendek dalam jajaran sastra Indonesia baku. Ia semula mempunyai pekerjaan tetap sebagai guru sekolah dasar. Tahun 1922, mulai dikenal sebagai penulis melalui novelnya yang pertama terbitan Balai Pustaka, yakni Moeda Teroena. Pada tahun 1924 ia memenangkan sayembara menulis buku anak-anak. Karyanya kemudian diterbitkan dengan judul Pemandangan dalam Doenia Kanak-kanak (Si Samin). Ia juga dikenai sebagai penulis cerita pendek yang kemudian diterbitkan sebagai buku Teman Doedoek (1936).

Novel maupun cerpennya bercerita tentang penduduk perkampungan Sumatera dengan gaya sederhana dan penuh humor. Namun Kasim sendiri lebih menunjukkan karya-karyanya itu kepada para pembaca muda daripada orang dewasa. Karya terjemahannya adalah Niki Bahtera (Dari In Woelige Dagen karya C.J. Kieviet) dan Pangeran Hindi (dari De Vorstvan Indie karya Lew Wallace), masing-masing tahun 1920 dan 1931.