Main Selulup

Permainan menyelam dalam waktu yang cukup lama. Permainan ini dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Para pemula belajar dengan memasukkan kepala ke dalam air kemudian sedikit demi sedikit menyelam di sekitar tepi hingga ke dasar sungai. Kadang-kadang mereka menggunakan tiang bambu yang ditancapkan ke dasar sungai sebagai pegangan.