Lari Gandeng, Permainan

Permainan anak-anak Jakarta yang banyak dilakukan remaja sebagai ajang mendapat jodoh. Sesuai dengan namanya, setiap pemain laki-Iaki hams menggandeng seorang pemain perempuan. Biasanya anak laki-Iaki tadi akan mengambil pasangan seorang anak perempuan yang ditaksirnya. Tetapi kadang-kadang ada pula anak perempuan yang tidak
mau berpasangan dengan anak laki-Iaki yang memilihnya.

Permainan yang sudah ada sejak tahun 1950-an di daerah Petamburan ini diawali dengan hompimpa untuk mengundi pasangan yang jaga. Pasangan yang lain memencar sambil berlari. Setelah diberi aba-aba pasangan jaga yang semula diam di tempat akan mengejar pasangan yang lain. Saat mengejar tidak boleh melepaskan genggaman tangan dengan pasangannya. Demikian juga dengan pasangan yang dikejar. Pasangan yang bisa terkejar akan mendapat giliran jaga.