Lagoa Kanaal

Pada zaman VOC, kanal ini dibangun untuk memudahkan pengenalan atas wilayah yang disewa dan merupakan otonomi penuh di bawah kekuasaan maskapai KPM. Selain itu, Lagoa Kanal berfungsi sebagai pencegah banjir.