Kedutan Pada Mata

Kedutan pada mata merupakan salah satu kepercayaan akan kejadian dalam masyarakat Betawi. Jika seseorang merasa kedutan pada mata sebelah kiri, kelak ia akan mendapat musibah dimarahi atau dimaki-maki oleh orang lain. Jika sebaliknya mata yang sebelah kanan kedutan, ia akan memarahi atau memaki orang lain. Lalu jika kedua mata (mata kanan dan kiri) merasa kedutan, maka ia akan mengalami perdebatan dengan orang lain.