Kedubungan

bergerak terus tidak bisa diam

 

Contoh kalimat:

Si Entong molor kenapa kedubungan gitu? Selempang nti dia jatoh dari balé.

 

Si Entong tidur kenapa tidak bisa diam gitu? Khawatir nanti dia  jatuh dari tempat tidur.