Kebét

Kebét, membuka halaman

 

Contoh Kalimat:


Elu kalo kebét  buku baé-baé, biar kaga soék!

 

Kamu kalau membuka membuka halaman buku pelan-pelan, biar tidak sobek!