Gelor

Gelor: jorok (makanan)

 

Kalimat :

Jadi anak gelor amat sih, kué putu udah jatoh masih aja dimakan!

(Jadi anak jork sekali sih, kue putu sudah jatuh masih saja dimakan!)