Gambang Semarang

Empat penari kian kemari
Jalan berlenggang, aduh…
Langkah jenaka menarik suara
Irama gambang

Sambil bernyanyi, jongkok berdiri
Semua orang, aduh…
Sungguh jenaka nyanyi mereka
Irama gambang

Bersuka ria, gelak tertawa
Semua orang kar’na
Hati tertarik grak-grik
Si tukang gendang

Empat penari membikin hati
menjadi senang, aduh…
Sungguh kayanya tari mereka
Gambang Semarang