Entuk

Entuk: mata air

 

Kalimat :

Pokoknya, ntuh sumur elu keduk ampé keluar entuknya.

(Pokoknya, itu sumur kamu gali sampai keluar mata airnya.)