Cumplung

Cumplung: kelapa bolong karena dimakan tupai

 

Kalimat :

Si Babe udah capek-capek pangkod, kelapanya banyak yang cumplung.

(Si Bapak sudah capek-capek manjat kelapa, kelapanya banyak yang cumplung.)