Utrechtpoort

Salah satu bastion Benteng Keliling Kota Lama sekaligus berfungsi sebagai gerbang kota. Utrechtpoort (gerbang Utrecht) terletak di sisi barat dan untuk pertahanan atau penjagaan benteng ditempatkan satu orang perwira.