Tulis Sutan Nan Sati

Penulis roman, syair dan penerjemah Kaba Minangkabau. Kelahiran Bukittinggi, 1898 dan wafat di Jakarta pada tahun 1942. Mula-mula bekerja sebagai guru, kemudian pada Balai Pustaka sampai pensiun (1920-1940). Romannya antara lain: Sengsara Membawa Nikmat (1928), Tak Disangka (1929), Memutuskan Pertalian (19332), Tidak Membalas Guna (1932). Syair-syairnya antara lain: Siti Marhumah yang Saleh (1930) dan Syair Rosina (1933). Kaba yang diterjemahkannya antara lain: Sabai nan Aluih (1929), Cerita si Umbut Muda (1935). Dalam roman-romannya masalah adat dan kawin paksa menjadi masalah yang utama.