The Malay Opera Of Malacca

Rombongan "komedi bangsawan" yang pernah manggung di gedung pertunjukan Thalia di Mangga Besar pada awal abad XX. Opera ini menggelar lakon-lakon dari Timur seperti Laila Majenun maupun lakon-lakon dari Barat seperti Saudagar dari Venesia karya Shakespeare dan lakon Jerman Lohengrin. Berkat kelompok inilah masyarakat di Betawi mengenal lakon-lakon Barat yang termasyur tersebut.