Tanam Ketimun Di Lorong Orang

Ungkapan tradisional masyarakat Betawi yang berasal dari kaum petani. Makna yang terkandung di dalamnya ialah menggambarkan seseorang yang berbuat baik terhadap orang lain, namun mendapat balasan sebaliknya, yaitu keburukan. Maksud pemakaiannya ialah untuk menasihatkan seseorang berbuat baik yang mendapat balasan buruk, agar berhati-hati dalam menolong orang lain. Begitu juga ungkapan ini berisi nasihat dan sindiran kepada seseorang yang membalas kebaikan seseorang dengan keburukan, agar tidak bersikap demikian.