Takut Di Depan Berani Di Belakang

Ungkapan tradisional dalam masyarakat Betawi berkaitan dengan sifat seseorang. Makna yang terkandung dalam ungkapan ini ialah menggambarkan sifat seseorang yang kalau berhadapan muka merasa takut, tapi kalau tak ada orangnya baru berani. Maksud pemakaian ungkapan ini ialah untuk menasihatkan dan menyindir seseorang yang hanya berani di belakang dan takut bila berhadapan muka agar mengubah sifat seperti itu.