Riolering

Saluran pembuangan air di bawah tanah pada zaman Hindia Belanda. Saluran ini terdapat di kawasan Menteng. Riolering baru dikerjakan sejak tahun 1918.