Rata Bumi

Upacara tradisional untuk mengawali pembangunan rumah baru apabila meruntuhkan bangunan rumah lama. Lengkapnya Upacara Sedekah Rata Bumi. Ketika pembangunan rumah baru sampai kepada tahap memasang kuda-kuda, akan diadakan nyuguh yang terdiri dari setandan pisang raja yang diikatkan di balok kuda-kuda. Di samping itu, dikibarkan bendera merah putih.