Proclamatie Van Desember

Dikeluarkan oleh Raffles yang isinya menghapuskan ongkos bagi pemilik budak yang dengan sukarela membebaskan budaknya serta menarik kekuasaan polisi supaya tidak memeriksa ongkos-ongkos bagi pemilik budak dan tidak menangkap budak-budak yang melarikan diri atas pengaduan pemiliknya.