Oranje Boulevard

Nama jalan di kawasan Menteng. Sekarang jalan tersebut menjadi JI. Diponegoro. Di sepanjang jalan tersebut, terdapat vila-vila indah dari tahun 1920-an yang biasanya bertingkat satu. Kapling lain hampir semua terisi rumah besar bertingkat dua pada tahun-tahun sebelum PD II. Diantaranya ada yang sederhana, hampir tanpa sentuhan seni, namun ada pula yang indah.