Longga-longga

Prototipe setan dalam masyarakat Betawi. Setan zaman purbakala ini digambarkan tingginya kira-kira 5 m.