Kramat Droak

Bukit kedl di tengah kampung yang masih banyak dijumpai pohon salak dan duku. Daerah ini dipercaya masyarakat sebagai daerah keramat, dan dianjurkan kepada setiap pengunjung untuk menjaga kesopanan.