Kongfu, Wayang

Sandiwara Cina di Batavia yang memakai bahasa Kanton. Anehnya, diantara penonton sering terdapat beberapa orang kulit putih. Walaupun tidak mengerti bahasanya tetapi mereka tertarik pada kelincahan gerakan para pemain dan pakaian mereka yang gilang-gemilang.