Kompi Simun

Salah satu makam keramat yang terdapat di Kampung Pulo Besar, Sunter. Peziarah datang untuk mohon keselamatan, supaya dagangannya laku, atau meneari jodoh. Mereka selalu membawa bambu yang panjangnya 1 cengkang/kilan (15-20 cm) dan diletakkan di atas makam. Kemudian kemenyan dibakar. Kalau bambu terlempar keluar, berarti permohonannya tidak dikabulkan. Tetapi jika bambu tidak bergerak maka permohonan nicaya akan dipenuhi.