Ki Balung Tunggal, Makam

Makam kuno yang dikeramatkan di daerah Condet. Pada makam ini terdapat batu pahat berasal dari zaman lampau. Diperkirakan Ki Balung Tunggal bukanlah nama sebenarnya, hanya merupakan sebuah julukan yang berarti orang yang tetap melakukan perlawanan walau pun tulangnya tinggal sepotong. Boleh jadi Ki Balung Tunggal adalah seorang pemimpin pasukan kerajaan pada zaman Tanjung Kalapa.