Ketulah

Merupakan bencana, kesialan atau nasib buruk yang menimpa seseorang akibat dari perbuatannya sendiri yang telah merendahkan batu dan tanaman (misalnya dengan mengencinginya) atau pusaka (dengan menyianyiakannya). Ketulah atau kuwalat dalam agama Islam lebih dinyatakan sebagai akibat dari perbuatan durhaka kepada orang tua atau mereka yang lebih tua usianya dari yang bersangkutan.