Kayak Aer Di Daun Talas

Ungkapan tradisional Betawi yang berisi nasehat dan sindiran kepada orang yang mempunyai pendirian tidak tetap. Seperti air yang berada di atas daun talas akan cepat berpindah tempat kalau daun bergoyang. Konteks pemakaian ungkapan tersebut mengenai pertimbangan dalam mengambil keputusan, selalu memegang teguh pendirian tapi juga luwes dan tidak kaku.