Interupsi

Adegan khas dalam lenong yang dapat terjadi apabila pejabat atau tamu penting lain datang dan disambut atau apabila selingan-selingan disisipkan atas kehendak pemimpin rombongan, atau atas permintaan penonton yang sering kali dengan membayar, menginginkan suatu lagu tertentu.