Hanacaraka

Aksara yang digunakan oleh manusia Jawa. Keluarga Betawi sering menggunakan panca (lima) aksara dalam hanacara untuk memberi nama anaknya. Lima huruf yang paling utama itu: ja, sa, si, na, ka.