Hadirin, Upacara

Upacara tradisional dalam masyarakat Betawi dengan tujuan mendatangkan jin, dengan meminjam raga si pemanggil. Cara memanggil jin antara lain membaca baca'an (khizib khofi) seperti berikut:

Khot-hin bat-khin

Kaslajin tihin-tihin

Ahya sarohiya lastho wahidatan

Faidzahum

Ladzaina muhdarun

Hadhir-hadhir-hadhir

Al ajl, al ajl

As sa'ah, as sa'ah

La hawla wa la quwwata illa bilahil

'atiyil adzim

Pada golok berwatak juga terdapat baca'an hadirin, maka dalam bilah golok itu bersemayam mahluk jin, berjumlah satu atau lebih, bahkan kadang 3000. Watak memanggil jin juga terdapat dalam isim, yang biasanya dikenakan/diselipkan di gesper. Atau diraja', artinya tubuh orang diwafak dengan cairan mistik atau buhur. Mereka yang diraja' pada dirinya bersemayam jin. Orang Betawi menggunakan juga jasa jin untuk mengamankan sawah, empang, kebun, rumah, dan menjaga diri pribadi serta keluarga.