GALA ASIN, PERMAINAN

Satu jenis permainan rakyat tradisional Betawi. Permainan galah asin pada dasarnya hampir sama dengan permainan petak. Kalau dalam permainan petak ada tempat inglo, maka dalam galah asin menggunakan galah yang ditoreh di tanah sebagai tanda area "asin", bebas jaga. Artinya pemain yang berhasil melintasi galah dinyatakan menangdan tak boleh ditangkap oleh si jaga. Galah asin biasa dimainkan secara beregu baik putra maupun putri, yang terdiri atas lima orang. Permainan berlangsung 2x25 menit dengan istirahat 10 menit. Cara bermain regu penjaga menempati garis jaganya masing-masing, sedangkan regu penyerang berusaha melewati garis-garis tersebut dengan menghindari tangkapan pihak penjaga.