Dewan Pengadilan

Pengadilan tertinggi pada masa VOC hingga pertengahan akhir abad. Semula sidang-sidang diselenggarakan di dalam Benteng, namun segera dipindahkan ke sayap timur gedung utama Balai Kota dan kemudian ke Gedung Balai Seni Rupa.