Colen

Alat penerangan ketika para pemotong padi pergi ke sawah pada dini hari yang masih sangat gelap.Terbuat dari seruas bambu diisi minyak tanah dan diberi sumbu kain-kain bekas dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi obor.