Citadelweg

Nama jalan di wilayah Batavia, yang kemudian menjadi Jl. Veteran 1. Di jalan ini terdapat bangunan utama Grand Hotel Jawa dan Cavadino.