Cikini 71, Asrama

Asrama mahasiswa dan pelajar yang dibangun oleh pemerintah pendudukan Jepang yang terletak di Jl. Cikini No. 71, Menteng, Jakarta. Di asrama ini para pelajar terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia (Baperpi). Di antara yang pernah tinggal di sana ialah Wahidin Nasoetion, dan Koesnandar.