Chu-fan-ci

Buku pertama yang mengandung uraian tentang Sunda dan pelabuhannya. Karangan Cahu Ju-Kua, seorang keturunan Kaisar Tai-tsung, menjabat pengawas atas perniagaan dengan negara-negara asing di Pelabuhan Tsuan-chou (Zaitun) di Propinsi Fukien pada zaman Wangsa Sun Selatan. Buku Chufan-ci (laporan tentang negara-negara yang jauh) disusun berdasarkan informasi dari pedagang-pedagang asing maupun pelaut Cina antara tahun 1178 dan 1225 yang pernah mengunjungi Sin-to (Sunda). Dipublikasikan semasa hidup pengarangnya dan menjadi bagian kumpulan sastra Tiong-hoa Yung-lo-ta-tien (sebelum 1407) dan dicetak tahun 1783 oleh Li Tiau-yiian dalam karyanya Han-hai.