Armenhuis

Suatu lembaga gereja yang berfungsi untuk membantu kaum miskin yang dibentuk pada 1629. Armenhuis atau juga dikenal sebagai rumah papa, merupakan bentuk kepedulian gereja terhadap umat Kristen Batavia, kaum Mardijker, budak belian Kristen, yang sudah tidak bisa lagi mencari nafkah, juga tidak mendapat sokongan dari sanak familinya lagi. Selain mereka, orang yang sakit parah atau tua, orang gila juga menjadi penghuni tetap dari rumah papa ini.

Karena dan tahun ke tahun jumlah orang yang papa semakin bertambah, maka pada 1685 dibuka armenhuis yang baru di JI. Orpa, kini JI. Roa Malaka. Rumah ini dipimpin oleh seorang binnenvader 'bapak dalam'. Urusan rumah tangga rumah papa diserahkan pada binnenmoeder 'ibu dalam', yang didampingi oleh seorang guru untuk mengurus anak-anak dan seorang mandor beserta beberapa budak belian. Si guru bertugas memimpin doa dan memberi pelajaran pada semua yang kurang terdidik, sedangkan mandor bertugas sebagai penjaga pintu rumah. Untuk menampung kaum papa yang semakin meningkat, pada 1727 dibangun sebuah rumah papa yang baru. Renovasi total terhadap rumah ini dilakukan pada l724 dengan menghabiskan dana 32.000 rds. Pada 1843 rumah papa ini dibongkar.