Anjiran

Satu perlengkapan dalam pertanian yang dlgunakan saat menanam padi. Berfungsi untuk membuat garis paralel yang ditarik melintang dan membujur. Pada titik pertemuan tersebut merupakan titik untuk meletakkan benih. Cara kerjanya adalah mula-mula lahan dikeringkan, dan setelah kering anjiran ditarik dan meninggalkan bekas dalam bentuk kotak-kotak 20 x 20 cm. Terbuat dari kayu dan bambu, berbentuk seperti garok tetapi pada papan diberi gigi (mata garok). Cara menggunakannya dengan ditarik oleh manusia. Jumlah anjiran sebanyak 11 buah, jarak antara satu mata dengan mata lainnya 20 cm, sehingga panjang anjiran ini adalah 200 cm.