Ambachtschool

Sekolah resmi pemerintah yang didirikan pada tahun 1909 di Batavia yang bertujuan untuk mendidik ahli-ahli yang mempunyai kemampuan praktis. Jurusan yang dibuka antara lain bidang pengerjaan kayu, besi, batu, mesin, dan lain-lain. Kemudian juga dikembangkan jurusan untuk mendidik pengawas seperti mandor dan tenaga ahli khusus seperti masinis dan montir. Sekolah sejenis Pertukangan di Batavia ini juga ada di Tawangko-Minahasa (1881), Mojowarno Jawa Timur (1893), Kediri (1896), Narumonda-Batak (1900), Pasuruan (1901).

Sebelumnya sekolah kejuruan pertama di Hindia Belanda diusahakan oleh swasta, dan dibuka tahun 1856 di Batavia. Sekolah Kristen yang lebih bercorak sekolah dasar dengan ciri-ciri pertukangan ini bertujuan untuk membantu golongan peranakan Indo-Belanda agar dapat mencari penghidupan yang layak. Sekolah pertukangan pertama yang diusahakan oleh pemerintah dibuka pada tahun 1860 di Surabaya. Sekolah ini diperuntukkan bagi golongan Eropa, tetapi sama halnya dengan sekolah pertukangan swasta tadi tidak dapat bertahan lama. Meskipun begitu, kebutuhan akan tenaga yang terdidik sangat dirasakan tatkala industri gula berkembang dengan pesat di Jawa Timur. Pada tahun 1877 dibuka kursus malam yang dikaitkan dengan HBS di Surabaya. Kursus ini lamanya dua tahun. Pada tahun 1885 lama kursus diperpanjang menjadi tiga tahun, dan telah dilepaskan dari HBS sehingga menjadi sekolah yang berdiri sendiri. Sesudah reorganisasi tahun 1894, lama belajarnya diperpanjang lagi menjadi empat tahun dan diarahkan untuk ujian akhir dalam Jurusan Pengairan, Pekerjaan Umum, Kadaster (pengukuran tanah), dan Mesin.