Al Irsyad

Sebutan untuk Jami'atul Irsyad Al Islamiyah, organisasi sosial yang mempunyai peran dalam melakukan perubahan sistem atau lembaga pendidikan Islam. Organisasi ini didirikan pada tanggal 13 Syawal 1332 H atau 6 September 1914 di Jakarta, dengan peran besar para ulama asal Arab Hadramaut.

Kantor pusatnya yang pertama di Jatibaru 12 Weltevreden Jakarta kemudian pindah ke Krukut dan di Jalan Kemakmuran No. 25, Jakarta. Pendirinya adalah Syech Ahmad Surkati, keturunan keluarga Al Anshari dan pemah menuntut ilmu di Mekah selama delapan tahun dan Medinah selama satu tahun serta mempunyai pengetahuan mengajar di Mekah. Ia juga diundang oleh Jami'atul Khair Mekah untuk mengajar pada perguruan tersebut. Tahun 1912 ia datang ke Jakarta, tak lama kemudian menyatakan mundur dari Jami'atul Khair dan mendirikan perhimpunan Al Irsyad.

Perguruan Al Irsyad mengajarkan tentang pembaharuan terhadap pendidikan Islam yang sebenamya dengan pengembangan dari para murid-muridnya, di antaranya adalah Pendidikan Aqidah atau Syariat, Pendidikan Kemasyarakatan, dan Pendidikan Pengetahuan Umum.

Sebagai lembaga pendidikan, temyata Al Irsyad banyak mendidik putera-putera lain daerah tidak terbatas Jakarta saja seperti Sumatera, Sulawesi, seluruh Pulau Jawa, Nusa Tenggara. Kemudian Syech Ahmad Surkati juga menerbitkan Majalah Islam "Azharitul Islamiyah", yang berisi uraian pembaharuan Islam. Dalam perkembangannya Al Irsyad juga memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia dan tetap mengambil jalur organisasi pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan berdasarkan Islam; dan mendirikan lembaga pendidikan sejak tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi di Jakarta dan tempat lain di Indonesia.