Adzan

Panggilan sholat bagi kaum Islam. Pada masyarakat Betawi terdapat tradisi yang dilakukan pada masa kelahiran bayi. Adzan dan qomat merupakan kalimah tayyibah yang sedapat mungkin menjadi kata dan kalimat pertama yang didengar si bayi. Adzan dan qomat diperdengarkan setelah bayi lahir sebelum tali pusarnya dipotong. Biasanya dilakukan oleh ayah atau famili laki-laki. Diadzankan pada telinga kanan dan mengqamatkan pada telinga kiri. Tindakan ini dimaksudkan untuk menanamkan aqidah Islam pada diri bayi yang baru dilahirkan.